Dynamiek

Nieuwe initiatieven voor een toekomstbestendige gemeente pakken we stap voor stap in ons eigen tempo op, zodat iedereen mee kan. Het draait daarbij om zoveel mogelijk saamhorigheid; dan komt ook de meeste energie vrij om onze gemeenschap te blijven ontwikkelen en letterlijk en figuurlijk buiten onze eigen grenzen te treden.

Erbij horen

'We zetten ons maximaal in om te zorgen dat je kan en mag meedoen als je dat wilt. Vreemdelingen
(in de breedste zin van het woord) worden door ons gewaardeerd. Want iedereen van binnen en buiten onze vijf kernen telt onvoorwaardelijk mee.'

Respect

'We houden rekening met elkaar en elkaars belangen, maar gaan op inhoud de confrontatie met elkaar niet uit de weg. We letten er wel op dat we daarbij verschillen niet onnodig uitvergroten.'

Noaberschap

'We zijn een gemeenschap waar we naar elkaar umkiek’n, lief en leed delen en altijd klaar staan met raad en daad. Daarnaast geven we elkaar de ruimte om dingen op onze eigen manier te doen, en dringen ons met het bieden van een helpende hand niet al te veel op.'

Nuchterheid

'Wij benaderen vraagstukken realistisch en oplossingsgericht. We houden niet van luchtfietserij, we hoeven niet voorop te lopen en ook het wiel niet opnieuw uit te vinden. We richten ons het liefst op het leven van alledag, waarbij iedereen een steentje bijdraagt aan onze gemeenschap. Niemand voelt zich daar te goed of te groot voor.'

Wat hebben we samen gedaan?

Stemmen
Wat vinden we samen belangrijk?
Stilstaan
Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
Delen
Hoe ziet dat er dan concreet uit?

Dalfser verhalen

Een woord als 'respect' is makkelijk te begrijpen, maar lastig te doorgronden. Mensen hebben er wel een beeld bij, maar toch betekent het voor iedereen nét even iets anders. Logisch, want iedereen heeft persoonlijke ervaringen die zo'n woord van betekenis voorzien. Hoe weten we dan als gemeenschap dat we het over hetzelfde hebben?

 

Door het delen van onze verhalen, anekdotes en gebeurtenissen kunnen we met elkaar ontdekken wat typisch Dalfs is aan nuchterheid, erbij horen, respect, noaberschap en dynamiek.