top of page

Wat vinden we samen belangrijk?

Waar begin je als je de identiteit van je eigen gemeenschap wilt vangen? De volksvertegenwoordiging van Dalfsen zette de eerste stap door te onderzoeken wat nu eigenlijk typisch Dalfs is. Door verhalen uit ons dorp met elkaar te delen, en na te gaan wat deze verhalen over ons zeggen.

 

Op basis van deze waarden werden er eind 2019 met meer dan vierhonderd Dalfsenaren gesprekken gevoerd over wat zij belangrijk vinden en hoe ze de toekomst zien. Deze gesprekken hadden een duidelijke kern.

Dalfsen en haar kernen vormen samen een waardengemeenschap

01.

Dynamiek

Nieuwe initiatieven voor een toekomstbestendige gemeente pakken we stap voor stap in ons eigen tempo op, zodat iedereen mee kan. Het draait daarbij om zoveel mogelijk saamhorigheid; dan komt ook de meeste energie vrij om onze gemeenschap te blijven ontwikkelen en letterlijk en figuurlijk buiten onze eigen grenzen te treden.

02.

Erbij horen

'We zetten ons maximaal in om te zorgen dat je kan en mag meedoen als je dat wilt. Vreemdelingen
(in de breedste zin van het woord) worden door ons gewaardeerd. Want iedereen van binnen en buiten onze vijf kernen telt onvoorwaardelijk mee.'

03.

Respect

'We houden rekening met elkaar en elkaars belangen, maar gaan op inhoud de confrontatie met elkaar niet uit de weg. We letten er wel op dat we daarbij verschillen niet onnodig uitvergroten.'

04.

Noaberschap

'We zijn een gemeenschap waar we naar elkaar umkiek’n, lief en leed delen en altijd klaar staan met raad en daad. Daarnaast geven we elkaar de ruimte om dingen op onze eigen manier te doen, en dringen ons met het bieden van een helpende hand niet al te veel op.'

05.

Nuchterheid

'Wij benaderen vraagstukken realistisch en oplossingsgericht. We houden niet van luchtfietserij, we hoeven niet voorop te lopen en ook het wiel niet opnieuw uit te vinden. We richten ons het liefst op het leven van alledag, waarbij iedereen een steentje bijdraagt aan onze gemeenschap. Niemand voelt zich daar te goed of te groot voor.'

Wat hebben we samen gedaan?

Het Rondje van
Dalfsen

Op basis van deze uitgangspunten gingen we in gesprek met Dalfsenaren uit Hoonhorst, Nieuwleusen, Oudleusen, Lemelerveld en Dalfsen. 

We lieten een mobiel café bouwen om met inwoners in gesprek te gaan. We organiseerden verdiepingsavonden. Wil je weten hoe dat er uit zag?

bottom of page