top of page

Thema's voor de toekomst

Hoe willen we onze leefomgeving de aankomende jaren vorm gaan geven?

 

Om dat gesprek op te starten heeft de raad samen met het college een aantal onderwerpen uitgelicht waarvan ze verwachten dat ze een impact gaan hebben op de manier waarop we in de toekomst samenkomen, samenwerken en samenleven. Hier is vervolgens een prikkelende vraag aan gekoppeld om alvast over na te denken voordat we écht het gesprek met elkaar aangaan.

 

Dat betekent overigens niet dat deze lijst compleet is; er is voldoende tijd en ruimte om ook andere onderwerpen aan te kaarten. 
 

bottom of page