top of page

Wat maakt Dalfsen zo Dalfs?

Onze toekomstvisie: Voor Elkaar.


Hoe willen wij dat onze gemeente er over tien jaar uit ziet? En wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen? In de afgelopen periode hebben raadsleden, de burgemeester, collegeleden en ambtenaren hier tijdens het Rondje van Dalfsen over nagedacht.

 

Met het mobiele café en tijdens de thema-avonden is samen met inwoners uit alle dorpskernen nagedacht en gesproken over onder meer deze vragen. De uitkomsten van honderden van dit soort gesprekken zijn gebruikt voor het schrijven van de toekomstvisie ‘Voor Elkaar'. De intentie van het visiedocument is richting geven aan de Dalfser gemeenschap om de onderlinge verbinding te blijven koesteren en ontwikkelen.

 

Het college heeft de toekomstvisie ter vaststelling aangeboden aan de raad op 23 maart 2020. De gemeenteraad heeft deze toekomstvisie unaniem aangenomen.  

 

Benieuwd naar de toekomstvisie?

pdf.png
2.png
bottom of page